Обща медицина. теоретични основи

Обща медицина. теоретични основи

“Обща медицина. теоретични основи”

Под редакцията на доц. Цв. Валентинова

Учебник за студенти по медицина и специализанти по Обща медицина

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-166-3