Недоносеност – факти и предизвикателства

Недоносеност – факти и предизвикателства

“Недоносеност – факти и предизвикателства”

доц. д-р Марела Камбурова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-196-0

 

Анотация:

Раждането на недоносено дете е тежък емоционален и социален проблем за семейството и обществото.

От научна гледна точка ситуацията в България след 1990 г. е уникална и може да се определи като естествен експеримент, който дава шанс за проучване на много здравни и социални проблеми сред различни групи от популацията. Най-чувствителни на този експеримент са групите от населението, чийто живот в най-голяма степен се влияе от негативното отражение на условията на живот – децата.

Монографията отговаря на необходимостта от обхватен, задълбочен и комплексен анализ на проблемите на недоносеността и влиянието, което тя оказва върху развитието, здравния статус на децата, потреблението на здравни и социални услуги в ранното детство както и усилията от страна на здравната служба, семейството и обществото за ограничаване на размера на явлението. НЕДОНОСЕНОСТ – ФАКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

Тя има за цел да запознае читателите със същността на проблема недоносеност, причините за раждането на недоносени деца и последиците за здравето на децата, за здравната система и за обществото.

Монографията би представлявала интерес от професионална гледна точка за специалисти по обществено здраве, лекари – акушер-гинеколози и педиатри, медицински сестри, акушерки, студенти от медицинските университети и семействата, засегнати от проблема.