Сборник с тестови въпроси по биология

Сборник с тестови въпроси по биология

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ” - ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Авториски колектив под редакцията на: доц. Милена Атанасова
Първо издание, 192 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-097-0

Сборникът с тестови въпроси по биология е създаден в помощ на зрелостници и завършили средното си образование лица, кандидатстващи за бакалавърските програми на специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Инспектор по обществено здраве”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности” и „Помощник-фармацевт” към Медицински Университет - Плевен. Състои се от 31 раздела, включващи примерни въпроси, касаещи материал от конспекта, публикуван в Справочника за кандидат-студенти на Медицински Университет – Плевен за 2012 г. За решаването на тестовите въпроси не се изискват знания извън общозадължителното съдържание, включено в материала на уроците в конспекта. Степента на сложност е съобразена с тази на съответното учебно съдържание. Въпросите са групирани тематично, в съответствие със заглавието на всеки раздел. Броят на въпросите във всеки раздел не е еднакъв поради неравностойността на материала, на който се базира. Всички въпроси в сборника са със структуриран отговор, тип „множествен избор”. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен. В края на всеки раздел са дадени верните отговори. В предложения сборник е публикуван листа за попълване на отговори на теста по биология и указанията към него, както и тестът, изтеглен на приемните изпити за гореспоменатите специалности, по време на кандидат-студентска кампания 2010/2011 и 2011/2012.