Тестове за изпит по анатомия и хистология

Тестове за изпит по анатомия и хистология

“Тестове за изпит по анатомия и хистология” за студенти по медицина
под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-055-7
ISBN 13:- 978-954-756-055-0

Анотация:

Включените в този сборник тестове за изпит по анатомия и хистология за студенти по медицина втори курс, съдържат 657 комбинации като във всяка от тях има по четири твърдения.
Комбинациите са три вида:
1. с единичен избор (single choice), при които от четирите твърдения трябва да се избере единственото верно или единственото грешно;
2. с множествен избор (multiple choice), при които от четирите твърдения верни могат да бъдат две или три. Грешка само в едно от твърденията води до отхвърляне на цялата комбинация, а ако са посочени всички правилни твърдения, студентът получава две точки.
3. схеми с попълване, цифрите на които се заместват със съответните букви.