Infectious Diseases Text Book for Medical Students - Част 2

Infectious Diseases Text Book for Medical Students - Част 2

„INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS“
Част 2
Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.
Учебник на английски език
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-227-1