Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ

Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ

„РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ“
Под редакцията на: Проф. д-р Данка Обрешкова, дм, дфн
Маг. Фарм. Стефка Иванова, дф
Учебно ръководство за студенти от специалност „Фармация“ IV курс
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-237-0

Анотация:

„Ръководство за лабораторни упражнения по фармацевтичен анализ за студенти по фармация IV курс“ представлява учебно пособие, написано с висок професионализъм и внимание към всеки детайл в обучението по дисциплината „Фармацевтичен анализ“ на студентите по фармация. То въвежда в изискванията на добрата лабораторна практика, запознава ги с фармакопеята като сборник от регламенти, гарантиращи идентичността и качеството на съединенията, използвани като лекарствени средства, статистическата обработка на резултатите от анализите, както и сравнително новите изисквания за валидиране на аналитичните методи.

Практическото усвояване на съвременни фармакопейни методи и създаването на умения за разработване на нови чувствителни аналитични процедури е основна задача на предмета „Фармацевтичен анализ“.

Учебният материал е разделен по съответните химични структури на лекарствените вещества и засяга богат набор от лекарствени продукти от всички фармакотерапевтични групи.