INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS

Част 2

Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.

Учебник на английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-227-1