ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ

Под редакцията на: Акад. Д-р Дамян Дамянов, д.м.н.

                                   Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н

Книга - доклади

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-229-5

Анотация:

Понятието „остър хирургичен корем” (ОХК) се среща в българската и англосаксонската литература още и под названието „остър корем”, acute surgical abdomen, acute abdomen. То се определя като симптомокомплекс (синдром), показващ развитие на болестен процес на коремен орган и/или в коремната кухина в степен, който застрашава пациента с тежко усложнение или живота му и може да изисква хирургична намеса. Обединяващ симптом на всички болестни единици, включени в домейна на ОХК, е БОЛКАТА!