ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА В МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

Автори: Доц. д-р Нина Михайлова, д.м. и Доц. Данелина Вачева, д.м.

Учебно ръководство

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-233-2

Анотация:

Учебното ръководството по „Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия” е предназначено за студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на МУ – Плевен и за всички други специалисти, които работят в областта на рехабилитацията и ерготерапията.

Изданието е съобразено с учебната програма на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и подпомага подготовката на студентите по съответната учебна дисциплина, която е фундаментална при подготовката на специалисти по медицинска рехабилитация.

За да се направи анализ на функционалното състояние на даден индивид са необходими широк спектър от знания както по отделните медицински специалности (неврология, ортопедия и травматология, вътрешни заболявания, детски болести и др.), така и по основните диагностични методи за оценка на двигателните увреждания. Голяма част от методите за изследване се прилагат в научната работа за отчитане резултатите от проведеното лечение и анализиране на функционалното състояние на пациента.