РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

„Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика“
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Д-р Ваня Недкова-Миланова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-259-2

Анотация:

Студентите да разберат същността на комуникацията и да осъзнаят необходимостта от развитие на добри комуникативни умения у лекаря.

Задачи:

  1. Да се разберат съвременните тенденции в общуването лекар-пациент и недостатъците им.
  2. Да се разберат целите и задачите на общуването лекар-пациент.
  3. Да се разбере значението на общуването в медицинската практика за изграждане на терапевтична връзка лекар-пациент и за постигане целите на консултацията.
  4. Да се отчетат най-чести грешки при междуличностната комуникация.