ЕКГ наръчник за студенти по медицина

„ЕКГ наръчник за студенти по медицина“
Автори: Доц. д-р Надя Станчева, дм.
Д-р Константин Господинов, дм.
Проф. д-р Снежана Тишева, дмн.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-271-4

Анотация:

Електрокардиографията (ЕКГ), въпреки 110-годишната си история, остава един от най-широко използваните неинвазивни методи за изследване на сърцето в ежедневната практика. Изключително важно е още от студентската скамейка бъдещият лекар да придобие основни знания по ЕКГ.

У нас са издадени няколко ръководства по ЕКГ, но досега липсва ръководство, подпомагащо чуждоезиковото обучение по този раздел от вътрешните болести. Предственото за рецензиране учебно помагало за студенти медици е подготвено от сектора по Кардиология при гореспоменатата катедра.

Стегнато и удобно за възприемане са представени векторните принципи и правилата за регистриране на ЕКГ.