ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

„ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина“
Автори: Ангелина Стоянова
Светла Асенова
Нина Иванова
Полина Градинарова
Ина Йотковска
Албена Танчева
Сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-272-1

Анотация:

Настоящият сборник съдържа 673 тестови въпроси и задачи, съответстващи на лекционния материал и практическите упражнения по химия за студентите от специалност „Медицина“ на Медицински университет-Плевен.

Сборникът се състои от две части: Обща и неорганична химия и Органична химия. Въпросите са обединени тематично общо в 20 тематични  раздела, съответстващи на одобрената учебна програма съгласно единните държавни изисквания за обучението на студенти по медицина.

Въпросите в настоящото учебно помагало са обединени в следните категории – въпроси с по един верен отговор; с два верни отговора; както и въпроси, изискващи кратък отговор. Отговорите на въпросите са поместени в края на сборника.

Предложените тестови въпроси и задачи могат да послужат както за проверка на знанията, така и за самоподготовка на студентите за изпита по химия.