Обща медицина

Обща медицина

“Обща медицина” - учебник
доц. д-р М. Горанов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-001-8

Анотация:

Представената книга е първият по рода си опит за ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛОСОФИЯТА, МЯСТОТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩАТА МЕДИЦИНА в съвременното българско здравеопазване.
Трудът е изключително необходим и навременен и има стойност на детонатор за поява на нови амбиции у вече практикуващите лекари и на нови изкушения за онези, които се готвят да се отдадат на това благородно дело – медицината.