Тропически болести

Тропически болести

“Тропически болести” - учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. д-р Б. Илиев, д.м.н.
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

Анотация:

В книгата са включени най-новите данни свързани с етиологията, патогенезата, диагнозата, лечението и профилактиката на голямата група на тропическите заболявания.Учебникът е предназначен за студенти по медицина от V курс от висшите медицински институти, за общопрактикуващите лекари и за работещи в тропически региони.