Вътрешни болести

Вътрешни болести

 

“Вътрешни болести”- ръководство за медицинските колежи
под редакцията на доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-008-5

Анотация:

Едно издание на преподаватели от катедрата по вътрешни болести на МУ - Плевен, което синтезирано, достъпно и на най-съвременно ниво обобщава
информацията и най-новите достижения на науката в областта на вътрешните болести, и то за нуждите, условията и целите на обучение в МК.