Кожни и венерически болести

Кожни и венерически болести

“Кожни и венерически болести”
Проф. Н.Златков, д-р С. Вълкова
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-024-7

Анотация:

Настоящият учебник по “Кожни и венерически болести” е предназначен главно за студенти в Медицинските колежи, но ще бъде полезен и за общопрактикуващите лекари.
Материалът в учебника обхваща четири основни раздела:

  • дерматологична пропедевтика
  • неинфекциозни дерматози
  • инфекциозни дерматози
  • сексуално предавани болести