ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение

ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение

 

“ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение”
под редакцията на доц. Регина-Комса Пенкова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-030-1

Анотация:


В ръководството са представени основните подходи за диагностичен ДНК анализ. Описани са най-често използваните ДНК техники: същност, принципи, етапи, предимства,ограничения, както и приложението им в клиничната практика. Техниките са придружени от клинични случаи, които демонстрират възможностите им за диагностика на наследствена и друга патология.