Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок

Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок

 

“Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок”
под общата редакция на доц. д-р П. Илиева
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-034-4

Анотация:

Повечето съвременни изследователи приемат като причинители на сепсиса само бактериите, гъбите и в единични случаи рикетсии. При вирусните заболявания може да се развие септично състояние, като израз на генерализирана вторично наслоена бактериална или гъбична инфекция, на фона на развиващата се често имунна супресия в хода на една вирусна инфекция.
Основни причинители на сепсис са бактериалните патогенни микроорганизми, като досега няма такъв, който да не е установяван като етиологичен агент при сепсис. В миналото водещо място заемат Gram-положителните бактерии, особено стафилококите. През 70-години те бяха изместени от Gram-отрицателните, особено ентеробактериите и микроорганизмите от групата КЕС (Klebsiella, Enterobacter, Serratia). От десетина години насам отново стафилококите и някои други Gram-положителни агенти излизат на първо място.