Рак на млечната жлеза

Рак на млечната жлеза

 “Рак на млечната жлеза”
КНИГА ЗА ПАЦИЕНТКИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ
под общата редакция на: доц. д-р Ташко Делийски, д. м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-035-2

Анотация:

 
Настоящата книга е предназначена за пациентките с рак на млечната жлеза и техните близки с цел да им се предостави възможно най-пълна и достъпна информация за заболяването и свързаните с него здравни и социални проблеми. Авторите са изходили от реалната нужда пациентите да знаят много неща касаещи естеството на тяхното заболяване, проведеното в момента лечение, по-нататъшната тактика и прогноза.
В представената книга колективът, базирайки се на големия си научен опит излага проблемите на рака на млечната жлеза следвайки последователността от епидемиологията до прогнозата на заболяването и проследяването на пациентите с онкологично заболяване. В същото време основавайки се на опита и опознаването на много съдби на пациенти с онкологично заболяване те са вникнали дълбоко в психиката на пациентките и техните близки. Авторите са погледнали на този проблем през очите на засегнатите и интересуващите се, за които са еднакво непознати както сложните механизми на възникването на рака и неговата причина, така и стъпките, които трябва да се извървят от точната диагностика до избора на правилното лечение и начина на живот след появата на новото за тях явление „рак на млечната жлеза”. Това им е позволило да дадат акцент на особено важните за пациентите и близките им въпроси от научен, практичен и социално-битов характер и да ги представят в достъпен за тях вид.

Книгата и третираните в нея проблеми стават особено актуални в днешно време, в което съобразно съвременните изисквания от личния лекар и специалиста се изисква голямо умение и търпение да информира и просвети по подходящ начин онкологичните пациенти за тяхното заболяване и по-нататъшната им съдба, а от пациента се изисква да участва компетентно и активно в избора и провеждането на своето лечение и да дава с убеденост своето съгласие за всяка медицинска дейност. За съжаление нито лекарите имат винаги достатъчно време, а не рядко и нужната компетентност и такт да информират своята пациентка, нито всички пациентки са подготвени и успяват да възприемат пълноценно информацията, което пречи на лечебния процес. Всичко това често се отразява крайно неблагоприятно на психиката на пациентките и близките им. Ето защо книгата се явява като ценен източник на информация, както за пациента и близките му, така и за всички интересуващи се от проблема в това число и здравни работници, професионално неангажирани тясно и задълбочено с рака на млечната жлеза”.