Easy bulgarian

Easy bulgarian

 

“Easy bulgarian” – ръководство за студенти, изучаващи медицина на английски език
ст. пр. Янка Цветанова, ст.пр. Мариана Найдова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-063-8
ISBN 13:- 978-954-756-063-5

Анотация:


Учебното помагало Easy Bulgarian through English е резултат от дългогодишна практика и е предназначено за студенти-медици, изучаващи медицина на английски език. Включеният материал отговаря на изискванията на учебната програма по български език.
Помагалото е разделено на глави, които съдържат в определена последователност малки граматични карета на английски език. Те въвеждат граматичните категории чрез ясни и прости правила.
Ориентацията е практическа, а подходът прагматичен. След 25-тата глава авторите започват да използват и терминология на български. Преходът е плавен.
Големият брой медицински текстове имат разнообразно съдържание, а стиловата им принадлежност варира от строго научни, през научнопопулярни до диалози в кабинета на лекаря. Последното е от изключителна важност за студентите, тъй като нормативните граматики винаги изостават от динамиката на живата реч.
С Easy Bulgarian интеграцията на чуждестранните студенти в българска езикова среда се осъществява естествено, като се намалява напрежението между разговорния език и заучените нормативни модели, което се усеща особено силно край леглото на пациента, където студентите имат да решават не само чисто професионални задачи, а и да се ориентират в пъстротата на ежедневната езикова практика.