Вътрешни болести – ІІ издание

Вътрешни болести – ІІ издание

“Вътрешни болести”- ръководство
за медицинските колежи – ІІ издание
доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-065-4
ISBN 13:- 978-954-756-065-9

Анотация:

Първото издание на учебника напълно оправда своето предназначение. Второто, преработено и допълнено издание е написано отново от преподаватели от Катедрата по вътрешни болести на МУ - Плевен. Авторският колектив се е постарал синтезирано, достъпно и на най-съвременно ниво да обобщи класическите данни и последните достижения на науката в областта на вътрешните болести за нуждите и целите на обучението на специалистите по здравни грижи.