Избрани глави от гинекологичната практика - ІІ том

Избрани глави от гинекологичната практика - ІІ том

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-072-7

Анотация:


С eздаването на Втория том на „Избрани глави от гинекологичната практика” се продължава участието на водещи специалисти в разработването на добре познати и не толкова добре познати теми от практичната гинекология.

Разнообразната гама от практични теми – остър корем, гинекология в детска възраст, миома, тазова възпалителна болест, пубертет при момичитата и периоперативно обезболяване, би могло да се посочи, че са една осъвременена класика на разглежданите въпроси.