Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика

Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика

 

“Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика”
автор доц. д-р П. Лисаев, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-074-1

Анотация:

В книгата са разгледани основните въпроси на професионалната медицинска етика и деонтология, както и юридическите постановки (правоспособност, правомерност, медицински правонарушения, грешки и нещастни случаи, отговорност и т.н.), засягащи професионалната дейност на медицинските сестри, акушерки и асоциирани специалисти, които имат свои особености и специфика.
Книгата е предназначена основно за нуждите по обучение по медицинска деонтология и медицинско право на медицинските сестри, акушерки и асоциираните специалисти по здравни грижи, но може да е в полза и на по-широк кръг специалисти по медицинска етика, на лекари, студенти по медицина, юристи, както и за всеки, интересуващ се от въпросите на медицинската етика и медицинското право.