ХIII Международна медицинска научна конференцияза студенти и млади лекари - Abstract Book

ХIII Международна медицинска научна конференцияза студенти и млади лекари - Abstract Book

 

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-170-0