XIV Национална научна сесия за студенти и преподаватели 6-7.10.2016г. - Сборник Доклади

XIV Национална научна сесия за студенти и преподаватели 6-7.10.2016г. - Сборник Доклади

 

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-192-2