Двадесет и първа национална научна сесия за студенти и преподаватели "С визия към бъдещето"

pdf Сборник доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN 978-954-756-324-7 (CD)
ISBN 978-954-756-325-4 (PDF)