Правила за възлагане на обществени поръчки при МУ-Плевен

  Правила за възлагане на обществени поръчки при МУ-Плевен.

 

Правилата са валидни до влизане в сила на нов ЗОП и ППЗОП.