Открита процедура: ”Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи” за нуждите на Медицински университет – Плевен.

001-ОП/10.03.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 653012 и обявление ID 653016 на 10.03.2015 г.

Документация, валидна до 08.04.2015 г. включително.

Дата: 10.03.2015 год.

Въпроси и отговори.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 14.05.2015 г. от 09.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

       Резултати от оценяването на допусната оферта на "Мобилкомп" ЕООД-Плевен по другите показатели /без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка - 25 т. и гаранционен срок - 10 т. или общо 35 т.

 Дата: 11.05.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 15.05.2015 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 04.06.2015 год.

 

Гаранции-освобождаване.

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка.

Дата: 11.01.2017 год.

 

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015

Плащане - Създадено на 17 Август 2015

Плащане - Създадено на 03 Септември 2015

Плащане - Създадено на 02 Октомври 2015

Плащане - Създадено на 03 Ноември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015

Плащане - Създадено на 03 Февруари 2016

Плащане - Създадено на 14 Март 2016

Плащане - Създадено на 11 Април 2016

Плащане - Създадено на 05 Май 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016

Плащане - Създадено на 08 Юли 2016