Открита процедура: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти, докторанти и специализанти за нуждите на МУ-Плевен

 002-ОП/17.03.2015 г. 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 654490 и обявление ID 654491 на 17.03.2015 г.

Документация, валидна до 16.04.2015 г. включително.

Дата: 17.03.2015 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 29.04.2015 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Резултати от оценяването на допусната оферта на "Медицинска техника и инженеринг" ООД-София по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка - 25 т. и гаранционен срок - 10 т. или общо 35 т.

 Дата: 24.04.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 30.04.2015 год.

 

Гаранции-освобождаване.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 09.06.2015 год.

 

На осн. чл. 5, във връзка с чл. 4 от договора, същият е приключил на 17.06.2015 г.

Дата: 17.06.2015 год.

 

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015