ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на МУ-Плевен

1-ДПБО

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 906429 на 09.04.2019 г.

 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на МУ-Плевен, както следва: Ректорат 1, Ректорат 2, Спортна зала, УЕЦЕХ И Факултет по Фармация (ул. „Кл. Охридски”1), Студентски стол (ул. „Кл. Охридски”22), Студентско общежитие “СО-1”(ул. “Сергей Румянцев”№31) и Студентско общежитие “СО-2”(ж.к. “Дружба); Учебна сграда и помещения на МУ-Плевен (бул. „Хр. Ботев“ 74 ); Учебен корпус и помещения на МУ-Плевен в база “Проф. М. Ганчев”(ул. „Ген. Вл. Вазов” 91) и изнесен учебен център “Среброструй” (местност Бохотска гора-Плевен), за срок от 5 години

 

Решение.

Дата: 09.04.2019 год.

 

Договор.

Дата: 03.06.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 03.06.2019 год.