ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Изграждане на система за централна климатизация и вентилационни инсталации в сградата на факултет по Фармация при Медицински университет – Плевен

3-ПС/30.05.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 913988 и обявление ID 913989 на 30.05.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.05.2019 год.

 

Документация валидна до 19.06.2019 г. вкл.

Дата: 30.05.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 27.06.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 05.08.2019 г. от 09.30 часа в зала “Хипократ” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 31.07.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 07.08.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 03.10.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка .

Дата: 03.10.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 979768.

Дата: 01.06.2020 год.