Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2015 г.

01-ПП/06.01.2015 год.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9037792 на 06.01.2015 г.

 

Документи, валидни до 15.01.2015 г.

Дата: 06.01.2015 год.

 

Протокол от работата на комисията

Дата: 19.01.2015 год.

 

Договор

Дата: 26.01.2015 год.

 

На осн. чл. 1, ал. 3 от договора, същият е приключил на 31.12.2015 г.

Дата: 04.01.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 11 Февруари 2015

Плащане - Създадено на 19 Март 2015

Плащане - Създадено на 20 Април 2015

Плащане - Създадено на 04 Май 2015

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015

Плащане - Създадено на 03 Септември 2015

Плащане - Създадено на 02 Октомври 2015

Плащане - Създадено на 03 Ноември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015