“Охрана на обекти на Медицински университет – Плевен”, за 2015 г.

02-ПП/07.01.2015 год.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9037810 на 07.01.2015 г.

Документи, валидни до 16.01.2015 г.

Дата: 07.01.2015 год.

 

Протокол от работата на комисията

Дата: 22.01.2015 год.

 

Договор

Дата: 04.02.2015 год.

 

На осн. чл. 2 от договора, същият е приключил на 02.01.2016 г.

Дата: 04.01.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 09 Март 2015

Плащане - Създадено на 01 Април 2015

Плащане - Създадено на 04 Май 2015

Плащане - Създадено на 03 Юни 2015

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015

Плащане - Създадено на 02 Септември 2015

Плащане - Създадено на 02 Октомври 2015

Плащане - Създадено на 03 Ноември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015