Доставка на 1/един/ брой нов лек автомобил за нуждите на МУ-Плевен.

05-ПП/22.04.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9041025 на 22.04.2015 г.

Документи, валидни до 04.05.2015 г.

Дата: 22.04.2015 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 13.05.2015 год.

 

Договор.

Дата: 25.05.2015 год.

 

На осн. чл. 4 и 5, във връзка с чл. 3 от договора, същият е приключил на 17.06.2015 г. Дата: 17.06.2015 год.

 

Плащане - Създадено на 03 Юни 2015

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015