Охрана на обекти на Медицински университет – Плевен за 2016 г.

 01-ПП/07.01.2016 год.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9049415 на 07.01.2016 г.

 

Документи, валидни до 18.01.2016 г.

Дата: 07.01.2016 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 21.01.2016 год.

 

Договор.

Дата: 01.02.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 01 Март 2016

Плащане - Създадено на 01 Април 2016

Плащане - Създадено на 05 Май 2016

Плащане - Създадено на 01 Юли 2016