Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2016 г.

 

02-ПП/08.01.2016 год.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9049451 на 08.01.2016 г.

 

Документи, валидни до 19.01.2016 г.

Дата: 08.01.2016 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 03.02.2016 год.

 

Договор.

Дата: 08.02.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 14 Март 2016

Плащане - Създадено на 11 Април 2016

Плащане - Създадено на 05 Май 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016

Плащане - Създадено на 08 Юли 2016