Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2017 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр.   анкет. лица

01-01    Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

1.

Проучване на студентското мнение за специалността

Фармация

I-ви

24

2.

Проучване на студентското мнение за специалността

Медицински лаборант, Социални дейности

III-ти

35

01-03    Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Биохимия,

Доц. д-р Петър Иванов, дм

Медицина

I-ви

80

2.

Физика и биофизика,

Проф. Петьо Бочев, дб

Фармация

I-ви

14

3.

Анатомия на човека,

Проф. д-р Емилиян Иванов, дм

Фармация

I-ви

26

4.

Латински език,

Ст. пр. Милко Цветанов

Фармация

I-ви

26

5.

Физиология на човека,

Доц. д-р Боряна Русева, дм

Фармация

I-ви

26

6.      

Биоетика,

Проф. д-р Силвия Янкуловска, дмн

Фармация

I-ви

26

7.

Медицинско осигуряване при бедствените ситуации,

Доц. д-р Венета Шопова, дм

Медицинска сестра

III-ти

22

8.

Социална фармация,

Доц. Мона Стефанова

Помощник-фармацевт

I-ви

14

9.

Технология на лекарствата с биофармация,

Доц. Крум Кафеджийски

Помощник-фармацевт

II-ри

17

10.

Технология на лекарствата с биофармация,

Проф. Е. Минков

Помощник-фармацевт

III-ти

17

11.

Социална педагогика,

Доц. Искра Петкова

Социални дейности

I-ви

12

01-04   Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

 

Медицина

IV-ти и V-ти

117

2.

 

Медицински лаборант

I-ви, II-ри и III-ти

50

3.

 

Помощник-фармацевт

I-ви, II-ри и III-ти

52

4.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри и III-ти

35

01-05   Проучване на мнението на завършващи студенти

1.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицинска сестра, Акушерка

IV-ти

64

2.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицински лаборант, Помощник-фармацевт, Социални дейности

III-ти

53

01-06   Проучване на мнението на докторанти за обучението и обслужването

1.

Проучване мнението на докторанти

20

01-07   Проучване на студентското мнение за административното обслужване и за условията за труд и самоизява

1.

 

Медицина, Фармация

I-ви и III-ти

81

2.

 

Медицински лаборант

II-ри и III-ти

19

3.

 

Рентгенов лаборант

II-ри и III-ти

26

4.

 

Помощник-фармацевт

II-ри и III-ти

31

5.

 

Социални дейности

II-ри и III-ти

21

01-08   Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

Медицина

II-ри

91

2.

 

Помощник-фармацевт

I-ви, II-ри            и III-ти

39

3.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри            и III-ти

35

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

Кандидат-студентска кампания

Медицина, Здравни грижи

 

278

04-01   Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

 

Медицинска сестра

 

22

2.

 

Рентгенов лаборант

 

18

3.

 

Помощник-фармацевт

 

25

4.

 

Социални дейности

 

10

05-01   Проучване на мнението на потребители на кадри

(работодатели, мениджъри, специал.) за випускниците на МУ - Плевен

1.

 

Рентгенов лаборант

 

5

2.

 

Помощник-фармацевт

 

23