График за подаване на документи и провеждане на изпити 2023г.

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ В МУ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

 

Специалности с прием след средно образование - ОКС "Магистър"
Медицина и Фармация – редовно обучение 
Дати на изпитите Подаване на документи за изпити Приемен изпит
01.04.2023 г. 15.03 – 29.03.2023 г. биология и химия (присъствен)
04.07.2023 г. 14.06 – 29.06.2023 г. биология и химия (присъствен)

 

Специалности с прием след средно образование - ОКС "Бакалавър" и "Професионален балакавър"
Кинезитерапия* – бакалавър, редовно обучение,
Опазване и контрол на общественото здраве – бакалавър, редовно обучение,
Социални дейности в здравеопазването – бакалавър, редовно обучение,
Медицинска сестра – бакалавър,  редовно обучение,
Акушерка – бакалавър, редовно обучение,
Медицински лаборант – професионален бакалавър, редовно обучение,
Рентгенов лаборант – професионален бакалавър, редовно обучение,
Интегрирани здравно-социални услуги - професионален бакалавър, редовно обучение,
Помощник - фармацевт – професионален бакалавър, редовно обучение,
Медицинска козметика – професионален бакалавър, редовно обучение
Дати на изпитите Подаване на документи за изпити Приемен изпит
18.02.2023 г. 06.02 – 16. 02.2023 г. биология (онлайн)
11.03.2023 г. 01.03 – 09.03.2023 г. биология (онлайн)
02.04.2023 г. 15.03 – 29.03.2023 г. биология (присъствен)
12.06.2023 г. 01.06 – 08.06.2023 г. биология (присъствен)


 Подаване на документи за участие в класиране за бакалаври и магистри с прием след средно образование: 14.06–29.06.2023 г.

 

 

 

Специалности с прием след завършена степен на висше образование, ОКС и форма на обучение

Подаване на документи за изпити и участие в класиране

Приемен изпит

Дата на изпита

Управление на здравните грижи – бакалавър, задочно обучение

03.04. – 21.07.2023 г.

писмен изпит

26.07.2023 г.

устен изпит

27.07.2023 г.

Управление на здравните грижи – магистър, задочно обучение

03.04. – 21.07.2023 г.

писмен изпит

26.07.2023 г.

Обществено здраве и здравен мениджмънт –

магистър, дистанционно обучение

03.04. – 21.07.2023 г.

устен изпит

27.07.2023 г.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия –

магистър, задочно обучение

03.04. – 21.07.2023 г.

устен изпит

27.07.2023 г.

 

 

Телефони за справки и информация:

064/884 130 , 884 310 – Учебен отдел на МУ–Плевен, етаж 2, Ректорат, ул. Св. Кл. Охридски № 1

064/800 001 – Студентска канцелария факултет „Медицина“, офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк)

064/884 320 – Факултет „Фармация“, етаж 3, Студентска канцелария

064/884 237 – Факултет „Обществено здраве”, бул. Русе № 38 (срещу х-л „Балкан”), етаж 3, Студентска канцелария

064/884 155 – Факултет „Здравни грижи”, бул. Русе № 38, етаж 3, Студентска канцелария.

064/884 142 – Медицински колеж, бул. Русе № 38, етаж 4, Студентска канцелария.

 

Работно време на Техническата комисия за провеждане на приема за специалностите след завършено средно образование:

На посочените в Графика дати – в дните от понеделник до петък: 8.30 – 17.00 ч.

 

Въпроси към Техническата комисия за прием на студенти след завършена степен на висше образование: 064/884 237