Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2024/2025 година

 

С решение на АС на МУ-Плевен от 03.02.2020 г. се намалява размерът на определени категории студенти на основание чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 95, ал. 2 от ЗВО, за новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:

- 50 % от таксата за кандидатстване за полусираци;

- семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори и всеки следващ член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен по държавна поръчка, до завършване на първия приет;

- 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (42.00 за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 24.00 за бакалавърските специалности).

 Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2024/2025 година