Брой на приеманите студенти в МУ-Плевен за учебната 2022/2023 година

С Решение №363/01.06.2022 г. е утвърден броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в ДВУ и НО в Република България през учебната 2022/2023 година. – по държавна поръчка

 Брой студенти 2022-2023 - всички специалности

 

Специалности, за които се извършва само платен прием в МУ-Плевен

 Брой студенти 2022-2023 - ОЗЗМ,МРЕ и СД