Доставка на оборудване

  • Компютърни конфигурации - 32
  • Монитори - 32
  • Сървъри - 2
  • Принтери - 2
  • Скенери - 2
  • Непрекъсваеми захранващи устройства - 2
  • Система за дистанционно обучение - 1