Научен съвет по медико - хирургични специалности при МУ - Плевен

 

Име, фамилия

Специалност

Научно звание по научна специалност шифър

Позиция в НС

1

Чл. -кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.

Акушерство и гинекология

03.01.45

Председател

2

Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.

Обща хирургия

03.01.37

Зам. председател

3

Доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м.

Ото-рино-ларингология

03.01.35

Секретар

4

Проф. д-р. Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.н

Ортопедия и травматология

03.01.40

член

5

Проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н

Анестезиология и реаниматология

03.01.38

член

6

Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н.

Обща хирургия

03.01.37

член

7

Доц. д-р Борислав Цветанов Нинов, д.м.

Обща хирургия

03.01.37

член

8

Доц. д-р Добромир Димитров  Димитров, д.м

Обща хирургия

03.01.37

член

9

Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев, д.м.

Ортопедия и травматология

03.01.40

член

10

Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м

Акушерство и гинекология

03.01.45

член

11

Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.

Акушерство и гинекологи

03.01.45

член

12

Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м.

Обща хирургия

03.01.37

член

13

Доц. д-р Николай Христов Колев, д.м.

Урология

03.01.42

член

14

Проф. д-р Чавдар Борисов Балабанов, д.м.

Офталмология

03.01.36

Член

15

Доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м.

Акушерство и гинекология

03.01.45

член