Научен съвет по медико - биологични специалности при МУ - Плевен

№ 

Име,фамилия

Специалност

Научно звание по научна специалност шифър

Позиция в НС

1

проф. д-р Ангелина Милчева Стоянова, д.х

 

Теоретична химия

01.05.00

Председател

2

доц.д-р Мария Николаева Симеонова, д.м.

Генетика

01.06.06

Зам. председател

3

доц. д-р Цветан Хистофоров Луканов, д.м.

Имунология

01.06.23

Секретар

4

проф.д-р Мария Петрова Средкова, д.м.

Микробиология

01.06.12

член

5

доц. д-р Катя Стефанова Ковачева, д.м.

Генетика

01.06.06

член

6

проф.д-р Емилиян Алексиев Иванов, д.м.

Анатомия, хистология и цитология

03.01.02

член

7

доц. д-р Емилияна Илиева Конова, д.м.

Имунология

01.06.23

член

8

доц. д-р Емилия Цветанова Лакова, д.м.

Патофизиология (вкл. ветеринарна патофизиология)

03.01.05

член

9

проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.

Биофизика

01.06.08

член

10

доц. д-р Милена Атанасова Атанасова, д.б

Биология

01.06.00

член

11

доц. д-р Галя Цветанова Ставрева - Маринова

Фармокология

03.01.24

член

12

доц. Регина Симеонва Пенкова, д.б.

Биохимия

01.06.10

член

13

проф.д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н

Патоанатомия с цитопатология

03.01.03

член

14

доц. д-р Анелия Димитрова, д.м

Патофизилология

03.01.05

член

15

доц. д-р Виолета Йорданова Данчева, д.м

Медико-санитарна защита

03.01.54

 член