Юбилейна научна конференция "Общественоздравна политика и практика" 1-3.10.2015