Академичен календар на МУ-Плевен за 2020 година

Академично събитие

Дата на провеждане

„Нощ на идеите“, съвместно с Френския Институт в България

30 януари 2020 г.

Тържествено откриване на учебната година за чуждестранните студенти на Факултет „Медицина“

17 февруари 2020 г.

Предварителна изпитна сесия за кандидат-студенти

15.02.2020 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Монтана

16.02.2020 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Враца

29.02.2020 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Велико Търново

29.02.2020 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Видин

01.03.2020 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Разград

21.03.2020 г. - предварителен изпит по биология за специалностите „Медицина” и „Фармация“ в град Плевен

22.03.2020 г. - предварителен изпит по биология за бакалавърските специалности в град Плевен

05.04.2020 г. - предварителен изпит по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“ в град Плевен

Редовна изпитна сесия за кандидат-студенти

30.06.2020 г. - редовен изпит по биология за специалностите „Медицина” и „Фармация“

07.07.2020 г. - редовен изпит по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“

21.07.2020 г. - тест по биология за бакалавърските специалности

27.07.2020 г. - писмен изпит за специалност „Управление на здравните грижи” /бакалавър и магистър/

28.07.2020 г. - изпит-интервю за специалност

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ ОКС „Магистър“

28.07.2020 г. - устен изпит за специалностите „Управление на здравните грижи”, ОКС „Бакалавър“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“

Седмица на социалната работа - мероприятия на студенти от специалност „Социални дейности”

16-20 март 2020 г.

Плевенски Ендокринни дни

20-21 март 2020 г.

Иновации в хирургията - семинар съвместно организиран с Българското Хирургично Дружество

20 март 2020 г.

Surgical Skills - курс за хирургични умения за студенти от клиничните дисциплини

23 март 2020 г.

VII Национална студентска сесия по здравни грижи „Тенденции в здравните грижи през 21 век“

26-27 март 2020 г.

Основен курс по виртуална артроскопия на колянната става върху симулатор и трупни модели за специалисти

3 април 2020 г.

Тържествена промоция на Факултет „Обществено здраве”

7 април 2020 г.

VII Модерно училище по акушерство и гинекология

април 2020 г.

Промоция на Випуск 2020 млади лекари - чуждестранни студенти

24 април 2020 г.

Абсолвентски бал на Факултет „Медицина“

08 май 2020 г.

IV Фестивал на студентското художествено творчество на медицинските университети в Стара Загора

14-17 май 2020 г.

Тържествено честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

21 май 2020 г.

Плевенски Имунологични Дни

25 май 2020 г.

Абсолвентски бал на бакалаврите

05 юни 2020 г.

Тържествено откриване на новата 2020/2021 академична година

14 септември 2020 г.

Юбилейна конференция 15 години Факултет „Обществено здраве“

17-19 септември 2020 г.

XVIII Международна научна конференция за студенти и млади лекари

28 септември — 02 октомври 2020 г.

Международен Симпозиум по минимално инвазивно ендопротезиране

8-10 октомври 2020 г.

Глобален ден на етиката

17 октомври 2020 г.

Surgical Skills - курс за хирургични умения за студенти от клиничните дисциплини

19 октомври 2020 г.

Фотодокументална изложба:

150 години от създаването на Българска академия на науките

28 октомври - 14 ноември 2020 г.

XVIII Национална научна сесия за студенти и преподаватели от медицинските колежи

29-30 октомври 2020 г.

Двойна Тържествена промоция на Факултет „Здравни грижи” и Медицински колеж на Празника на МУ-Плевен

30 октомври 2020 г.

ХАЙФУ академия, обучение съвместно с китайски лекари III Международна ХАЙФУ Конференция

12-26 октомври 2020 г.

Месец на отворените врати за кандидат-студенти от КСК 2021

м. ноември 2020 г.

Ден на народите International Day

07 ноември 2020 г.

Surface engineering for biomedical applications

Научен семинар c участието на медицински преподаватели,

чуждестранни лектори и учени от БАН по инженерна физика

11 ноември - 13 ноември 2020 г.

Научен форум „10 години специалност Помощник-фармацевт“

27 ноември 2020 г.

Тържествена промоция на Факултет „Медицина”

02 декември 2020 г.