Научен съвет към научноизследователски институт при МУ-Плевен

 

1

Чл. -кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. - Председател

2.

Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н – Зам. Председател

3

Проф. д-р Мария Петрова Средкова, д.м - Секретар

4

Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н. - член

5

Проф. д-р Тони Йонков Веков, д.м.н - член

6

Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.н - член

7

Проф. Маргарита Любомирова Александрова, д.б.н - член

8

Проф. д-р Галя Цветанова Ставрева, д.м - член

9

Доц. д-р Емилияна  Илиева Конова, д.м - член