Организация и управление на проекта

Екип за организация и управление на проекта

Ръководител - проф. д-р Мария Средкова, зам.-директор на Научноизследователски институт;

Координатор - Доц. д-р Галя Ставрева, зам.-ректор по научноизследователската дейност;

Администратор научноизследователска дейност  - доц. д-р Пенчо Тончев;

Счетоводител - Анелия Луканова, зам.-финансов директор;

Юрист – Ваня Панчева;