Преподаватели по обществено здраве и здравни грижи на МУ-Плевен взеха участие в Световния конгрес по обществено здраве в Рим

 

Представяне заглавие

 

Представители на академичния състав от факултетите по обществено здраве и здравни грижи на МУ-Плевен взеха участие в XVII Световен конгрес по обществено здраве (The 17th World Congress on Public Health), за да представят своите доклади и постери в областта на общественото здраве, здравните грижи и психичното здраве. Участието на доц. д-р Мариела Камбурова, доц. д-р Стела Георгиева, доц. д-р Дима Цанова, д-р Ваня Недкова-Миланова, ас. Милена Сълева, ас. Поля Гергова и ас. Елица Стоянова се реализира по проект BG-RRP-2.004-0003-C01 „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ с цел муждународно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени по дейност 3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище от Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за резвитие на МУ-Плевен.

Тази година конгресът се организира от WFPHA съвместно с Асоциацията на училищата по обществено здраве (ASPHER) и Италианското дружество по хигиена, превантивна медицина и обществено здраве (SItI) в периода 2 – 6 май в град Рим, Италия. Световният конгрес по обществено здраве (WCPH) се провежда на всеки две или три години от Световната федерация на асоциациите за обществено здраве (WFPHA). Темата на тазгодишния форум е: A World in Turmoil: Opportunities to Focus on the Public’s Health (Свят в смут: Възможности за фокусиране върху общественото здраве).

Доц. д-р Мариела Камбурова, ръководител на проекта, сподели, че основната тема на форума отразява ангажимента на глобалната здравна общност да работи заедно в и извън нашите съответни области за насърчаване на справедливостта в здравеопазването и изграждане на по-устойчиво и справедливо бъдеще.

Участието е по проект BG-RRP-2.004-0003 „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ по дейност от проекта 3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище от Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за рaзвитие на МУ-Плевен.

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1

Meeting NPVU 1