-

Водещи изследователи: проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.

Групата е структурирана в стратегическо направление „Нови технологии в медицината: телемедицина и 3D медицина, клетъчни и тъканни технологии, стволови клетки и биопринтиране, изкуствен интелект, роботизирани и минимално инвазивни интервенции“

Основно място заема задачата за разработване и внедряване на уеб платформено решение на информационна система с интеграция на изкуствен интелект и възможности за различно базиране (като облачна услуга и локално) за ранна диагностика и скрининг на предракови изменения на маточната шийка с предоставяне на всички програмни материали и предоставяне на всички интелектуални права над разработките.  Посредством натрупване на колпоскопски изображения ще се създаване локална дигитална база данни и разработи, тренира и внедри уеб платформено решение на информационна система с интеграция на изкуствен интелект. Целта е да се определи приложимостта на изкуствен интелект-базиран алгоритъм за анализ на колпоскопски изображения на предракови изменения на шийката на матката, както и възможността за подпомагане на гинеколога при прецизно откриване и вземане на тъканни проби (биопсия) от абнормни цервикални находки.

Крайният етап включва публикуване на резултатите в международни списания с висок научен коефициент (Scopus и Web of Science) и участие в конференции и научни събития в областта на гинекологията и изкуствения интелект в здравеопазването.