Годишна научна конференция за представяне на резултатите по изпълнението на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие „Медицина за здраве“ по проект RRP-2.004-0003

 

  Ръководството на МУ-Плевен и Управителният комитет на проект BG-RRP-2.004-0003 кани академичната общност на Университета на Годишна научна конференция за представяне на резултатите по изпълнението на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие „Медицина за здраве“ на МУ-Плевен. Проектът е в изпълнение на договор по процедура BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България и е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Годишната научна конференция ще се проведе в хода на Юбилейна научна конференция „50 години медицинско образование и наука в Плевен“.

Очакваме ви на 01 ноември 2024 г. (петък) от 14:00 ч. в зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен.

Доц. Камбурова